موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی

دانلود موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگیدرمانیکاموسیقیموسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگیو

رفتن به سایت اصلی

موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی

نوع فایل: word
قابل ویرایش 70 صفحه
 
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر موسیقی بر کاهش افسردگی دانشجویان رشته ی باغباني ورودی 87 همچنین تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش هورمون های استرس زا که در این پژوهش از دو گروه مستقل استفاده شد که جامعه مورد نظر دانشجویان رشته باغبانی  ورودی 87 بدون تفکیک جنسیت بودند که طبق نمونه گیری 25 نفر از نمونه افرادی بودند که به موسیقی علاقه داشتند  و به آن گوش می دادند و 25 نفر از نونه به موسیقی علاقه چندانی نداشتند و به آن کنتر گوش می دادند نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار پژوهش را پرسشنامه افسردگی به تشکیل میداد داه های آماری به دست آمده تجزیه و تحلیل شد از روش آماری T استیودنت محاسبه شد و به این نتیجه رسید که موسیقی تاثیر بسزایی در کاهش افسردگی داشته است. همچنین با توجه به منابع و تحقیقات انجام شده پزشگان و محققان نشان داده شد که موسیقی درمانی تاثیر بسزایی در کاهش هورمونهای استرس زا دارد.
 
مقدمه:
رشته موسیقی درمانی یکی از شاخه های علوم درمانی است که در آن موسیقی درمانگراز موسیقی و فعالیت های گوناگون همراه با موسیقی به عنوان ابزار درمانی استفاده می نماید. در واین رشته موسیقی به عنوان ابزار و موسیقی درمانگر به عنوان فرد متخصص شرایطی را ایجاد می کند که می تواند بیمار را در یک روند مثبت صعودی در جهت کاهش استرس ها و ارتقاء سلامت قرار دهد و این شرایط ممکن است متناسب با جنس و سن بیمار و شدت بیماری در امراض مختلف متفاوت باشد.
پژوهش حاضر درصدد توصیفماهیت کاربرد و شرایط حرفه ای معیار های تخصصی و مزایای این درمان است.
موسیقی نیاز عاطفی زندگی معاصر انسان است و موسیقی درمانی روش استفاده به هنگام از موسیقی برای پاسخ به تمایلات احساسی ذهنی و اجتماعی همگان به خصوص آنان که از درد و تالم در ستوه اند.
موسیقی درمانی عبارت است از : کاربرد مداخله های ریمیتک یا موسیقیایی ویژه که توسط یک موسیقی درمان گر شده و به منظور نائل شدن به اصلاح ابقاء یا بهبود عمتکرد هیجانی اجتماعی پردازش ذهنی و سلامت جسمی یک فرد به کاربرده می شود.
در موسیقی درمانی از فعالیت موسیقیایی هم کلامی و هم اهنگین (توسط ساز) به منظور تسهیل تغییراتی استفاده می کنند که ماهیتا غیر موسیقیایی می باشند.
برنامه های موسیقی درمانی بر اساس ارزیابی فردی طرح درمانی و ارزشابی برنامه اتخاذ شده قرار دارند غالباً موسیقی درمانگران به عنوان عضوی از یک تیم بین رشته ای برنامه های خود را با گروه یا افراد، با تمرکز بر طیف وسیعی از پیامد ها، مشتمل بر کاهش درد و اضطراب، مدیریت استرس، ارتباطات و ابزار هیجانات آغاز می نماید.
موسیقی درمانی نوعی از خدمات بهداشتی نظیر درمان جسمی است. این نوع درمان مشتمل بر استفاده درمانی از موسیقی به منظور تحت تاثیر قرار دادن عملکرد جسمی، روانشناختی، شناختی و اجتماعی بیماران از هر سنی می باشد به دلیل اینکه موسیقی درمانی یک واسطه قوی است، می تواند پیامد های منحصر به فردی به دنبال داشته باشد و علاوه بر کاربرد در ارتباط با بیماران، به گونه ای موفق برای همه افراد در همه سنین و همه توانای ها فوائدی در بر داشته باشد.
اگر موسیقی را محموعه ای از اصوات موزون و دارای تیم تعریف کنیم، می توان ادعا کرد که اصولاً زندگی هر انسانی با موسیقی آغاز می شود چرا که صدای موزون ضربان قلب هر مادی برای فرزندش که به دنیا خواهد آورد، می تواند به عنوان موسیقی آرام بخش تلقی شود.
 
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت پژوهش
فرضیه تحقیق
متغیرها
تعاریف عملیاتی اصطلاحات
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
کاربردهای موسیقی درمانی
مزایای موسیقی درمانی
پژوهش هایی که در این زمینه وجود دارد
کار موسیقی درمانگران چیست؟
محل ارائه موسیقی درمانی
ابزار اصلی موسیقی درمانی
تأثیر موسیقی بر هورمونهای استرس زا
افسردگی چیست؟
تاریخچه ی افسردگی
علائم و نشانه ها
علتها
عوامل خطرزا
افسردگی در بین دانشجویان
عوامل استرس زا در دانشگاه
چه عواملی باعث افسردگی فرد می شوند
فصل سوم
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار پژوهش
روش تحقیق
فصل چهارم
یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع
 
منابع ومأخذ:
آزاد، حسین، آسیب شناسی روانی (جلد اول). تهران : انتشارات بغث، چاپ هفتم (1382) – اندروز
تد، موسیقی درمانی برای همه. ترجمه آذر عمران گرگری. تهران : انتشارات روان، چاپ اول ، (1380)
بابائی امیری، ناهید، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چکیده ی مقاله از مجله ی زن روز
بلاک برن، ایوی. ام. مقابله با افسردگی و شیوه های درمان آن. ترجمه گیتی شمس. تهران: نشر رشد، چاپ اول، (1380)
پاشا شریفی، حسن.نظریه و کاربرد آزمون هوش و شخصیت. تهران: انتشارات سخن، چاپ دوم، (1379)
پترز، ژاکلین اشمیت. مقدمه ای بر موسیقی درمانی. ترجمه علی زاده محمدی . تهران: انتشارات اسرار دانش چاپ دوم، (1380)
جلائی ، شهر بانو – موسیقی درمانی. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد بجنورد) پژوهشنامه، سال دوم – شماره 5 و 6 – پاییز و زمستان 81.
دلاور، علیو احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد، چاپ پنجم ، (1380)
دلاور، علی. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش، چاپ دهم، (1380)
گیلدر، مایکل. آکسفورد. ترجمه نصر الله پور افکاری، تبریز: موسسه تحقیقات انتشارات ذوقی، (1369)
ماهانه موفقیت – اجتماعی – علمی – خانوادگی، سال چهارم، شماره 49 ، مهر ماه (1381)
محمد قاسمی، ثریا. پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد – دانشجوی کار شناسی باغباني – بهار 83
نریمانی، محمد. درمان افسردگی. تهران : نشر شیخ صفی الدین، چاپ اول (1378)
زاده محمدی، علی. کاربرد های موسیقی درمانی (در روانپزشکی، پزشکی و روانشناسی )
تهران، انتشارات اسرار دانش (1381)
صفوت، داریوش. عرفان موسیقی ایران ، شیراز: انتشارات سازمان جشن هنر، (1348)
طاهر خانی، رقیه. تاثیر موسیقی بر درمان بیماران افسرده در بیمارستان 22 بهمن قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر (1381)
فلک، فردریک. افسردگی، واکنش یا بیماری. ترجمه نصر الله پور افکاری، تهران: نشر آزاده، چاپ چهارم، (1371)
کاپلان و سادوک. خلاصه روانپزشکی (جلد دوم) .ترجمه حسن رفیعی، دکتر فرزین رضاعی . تهران: انتشارات ارجمند، (1378)
 

 • تحقیق در مورد سیستم انتقال نیرو خودرو 66 صفحه

  تحقیق در مورد سیستم انتقال نیرو خودرو 66 صفحه 66, انتقال, تحقیق, تحقیق در مورد سیستم انتقال نیرو خودرو 66 صفحه, خودرو, دانلود تحقیق در مورد سیستم انتقال نیرو, سیستم, سیستم انتقال نیرو خودرو 66 صفحه, صفحه, مورد, نیرو رفتن…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری کم توانی هوشی

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری کم توانی هوشی پیشینه, پیشینه تحقیق و مبانی نظری کم توانی هوشی, تحقیق, توانی, دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری کم توانی هوشی, کم, مبانی, نظری, هوشی, و رفتن به سایت اصلی پیشینه تحقیق و…

 • پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نوزدهم

  پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نوزدهم پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نوزدهم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نوزدهم مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نوزدهم قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلایذ: 8 این پاورپوینت آموزشی،…

 • مقاله نقش تفاوت های جنسی در عملکرد ورزشی دختران

  تفاوتجنسیدانلود مقاله نقش تفاوت های جنسی در عملکرد ورزشی دختراندختراندرعملکردمقالهمقاله نقش تفاوت های جنسی در عملکرد ورزشی دختراننقشنقش تفاوت های جنسی در عملکرد ورزشی دخترانهایورزشی رفتن به سایت اصلی مقاله نقش تفاوت های جنسی در عملکرد ورزشی دختران لینک دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودتنظیمی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودتنظیمی پیشینه, تحقیق, خودتنظیمی, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودتنظیمی, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودتنظیمی, نظری, و رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودتنظیمی لینک دانلود و خرید پایین…

 • تحقیق در مورد حقوق زن و مرد در جامعه 19ص

  تحقیق در مورد حقوق زن و مرد در جامعه 19ص 19ص, تحقیق, تحقیق در مورد حقوق زن و مرد در جامعه 19ص, جامعه, حقوق, حقوق زن و مرد در جامعه 19ص, دانلود تحقیق در مورد حقوق زن و مرد در…

 • پاورپوینت در مورد منطقی نمودن اندازه دولت

  پاورپوینت در مورد منطقی نمودن اندازه دولت اندازه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد منطقی نمودن اندازه دولت, دانلود پاورپوینت در مورد منطقی نمودن اندازه دولت, دولت, منطقی, منطقی نمودن اندازه دولت, مورد, نمودن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد منطقی…

 • تحقیق در مورد عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر 9ص

  تحقیق در مورد عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر 9ص 9ص, اصلي, بشر, تحقیق, تحقیق در مورد عدالت, حقوق, دانلود تحقیق در مورد عدالت, عدالت, قاعده, قاعده اصلي حقوق بشر 9ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد عدالت، قاعده…

 • پرسشنامه فعالیت داوطلبانه

  پرسشنامه فعالیت داوطلبانه پرسشنامه, پرسشنامه فعالیت داوطلبانه, دانلود پرسشنامه فعالیت داوطلبانه, داوطلبانه, فعالیت رفتن به سایت اصلی پرسشنامه فعالیت داوطلبانه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه…

 • تحقیق در مورد امنیت 16 ص

  تحقیق در مورد امنیت 16 ص 16, امنیت, امنیت 16 ص, تحقیق, تحقیق در مورد امنیت 16 ص, دانلود تحقیق در مورد امنیت 16 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد امنیت 16 ص لینک دانلود و…