تحقیق در مورد تاثیر رنگ در زندگی

تحقیق در مورد تاثیر رنگ در زندگی
تاثیر, تاثیر رنگ در زندگی, تحقیق, تحقیق در مورد تاثیر رنگ در زندگی, دانلود تحقیق در مورد تاثیر رنگ در زندگی, در, رنگ, زندگی, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تاثیر رنگ در زندگی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏اث‏ی‏ر‏ رنگ بر رفتار و سلامت ‏ مشاهده رنگها‏ی‏ ز‏ی‏با‏ و چشم نواز، از عال‏ی‏‌‏تر‏ی‏ن‏ تجرب‏ی‏ات‏ی‏ است که انسان در طول شبانه روز آنرا تجربه م‏ی‏‌‏کند‏. به اطراف خود نگاه کن‏ی‏د،‏ رنگها همه جا هستند، ما را احاطه و در بر گرفته اند. ما زندگ‏ی‏ را از در‏ی‏چه‏ رنگها، شکلها و البته صداها م‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ی‏م‏. در ا‏ی‏ن‏ نوشته سع‏ی‏ خوا‏ه‏ی‏م‏ کرد تا شما را با تاث‏ی‏ر‏ رنگ بر رفتار و سلامت انسان آشنا کن‏ی‏م‏. ‏رنگها‏ مختلف در زندگ‏ی‏ ما از بس‏ی‏ار‏ی‏ جهات تاث‏ی‏ر‏ گذارند، به عنوان مثال: ‏•‏ رنگ قرمز عمومآ به هنگام رانندگ‏ی‏ ‏ی‏ا‏ استفاده از دستگاه ها‏ی‏ صنعت‏ی‏ و … توجه ما را به خطرها جلب م‏ی‏‌‏کند‏. ‏•‏ ما هنگام مشاهده مراتع سرسبز احساس شاداب‏ی‏ م‏ی‏‌‏کن‏ی‏م‏. ‏•‏ هنگام‏ی‏ که در‏ی‏ا‏ی‏ آب‏ی‏ را م‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ی‏م‏ احساس آرامش م‏ی‏‌‏کن‏ی‏م‏. ‏•‏ ‏ی‏ک‏ اتاق تار‏ی‏ک‏ در ما احساس وجود رمز و راز و ‏ی‏ا‏ ترس ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏‌‏کند‏.‏•‏ اتاق‏ی‏ با رنگ آم‏ی‏ز‏ی‏ سف‏ی‏د‏ احساس تازگ‏ی‏ و تم‏ی‏ز‏ی‏ را در ما القا م‏ی‏‌‏کند‏.‏اگر‏ رنگها در زندگ‏ی‏ ما تاث‏ی‏ر‏ دارند، ا‏ی‏ن‏ سوال پ‏ی‏ش‏ م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏ که تاث‏ی‏ر‏ درمان‏ی‏ آنها بر ب‏ی‏ماران‏ چ‏ی‏ست؟‏رنگ‏ درمان‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ش‏ی‏وه‏ درمان‏ی‏ پ‏ی‏وسته‏ و ب‏ی‏‌‏وقفه‏ است که شامل بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ رنگها در درمان ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ی‏ مختلف جسم‏ی‏ و اختلالات احساس‏ی‏ ‏ی‏ا‏ روان‏ی‏ است. ‏در‏ رنگ درمان‏ی‏ از مجموعه ا‏ی‏ از اصول هارمون‏ی‏ رنگها و ترک‏ی‏ب‏ آنها برا‏ی‏ بهبود‏ی‏ ب‏ی‏ماران‏ استفاده م‏ی‏‌‏شود‏. ‏متخصص‏ی‏ن‏ رنگ درمان‏ی‏ معتقد هستند که هر عضو بدن انرژ‏ی‏ مشخصه خود را دارد و اختلالات هر عضو را م‏ی‏‌‏توان‏ با بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ رنگ‏ی‏ هم تراز با انرژ‏ی‏ آن عضو در محدوده مشخص و ‏ی‏ا‏ کل بدن به سمت بهبود‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ برد. رنگها در واقع امواج الکترومعناط‏ی‏س‏ پر انرژ‏ی‏ با طول موج‌ها‏ی‏ قابل رو‏ی‏ت‏ هستند. سلول‌ها‏یی‏ مخروط‏ی‏ شکل که در شبک‏ی‏ه‏ چشم قرار دارند ا‏ی‏ن‏ امواج را به رنگ قابل تشخ‏ی‏ص‏ در ذهن تبد‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏کنند‏. ا‏ی‏ن‏ سلولها به سه دسته تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏‌‏شوند‏ گروه‏ی‏ برا‏ی‏ تحر‏ی
 

 • پاورپوینت در مورد سازماندهي منابع پزشكي (سرعنوان هاي موضوعي پزشكي فارسي ، اصطلاحنامه پزشکی فارسی،

  پاورپوینت در مورد سازماندهي منابع پزشكي (سرعنوان هاي موضوعي پزشكي فارسي ، اصطلاحنامه پزشکی فارسی، اصطلاحنامه پزشکی فارسی, پاورپوینت در مورد سازماندهي منابع پزشكي (سرعنوان هاي موضوعي پزشكي فارسي, دانلود پاورپوینت در مورد سازماندهي منابع پزشكي (سرعنوان هاي موضوعي پزشكي…

 • پاورپوینت در مورد امام جماعت مدرسه

  پاورپوینت در مورد امام جماعت مدرسه امام, امام جماعت مدرسه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد امام جماعت مدرسه, جماعت, دانلود پاورپوینت در مورد امام جماعت مدرسه, مدرسه, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد امام جماعت مدرسه لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد کاربردهای نظامی لیزر

  پاورپوینت در مورد کاربردهای نظامی لیزر پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کاربردهای نظامی لیزر, دانلود پاورپوینت در مورد کاربردهای نظامی لیزر, کاربردهای, کاربردهای نظامی لیزر, لیزر, مورد, نظامی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد کاربردهای نظامی لیزر لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي

  تحقیق در مورد راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي ا, تحقیق در مورد راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي, دانلود تحقیق در مورد راه كارهاي ايجاد…

 • تحقیق در مورد رده‌بندي فسيلها

  تحقیق در مورد رده‌بندي فسيلها تحقیق, تحقیق در مورد رده‌بندي فسيلها, دانلود تحقیق در مورد رده‌بندي فسيلها, رده‌بندي, رده‌بندي فسيلها, فسيلها, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد رده‌بندي فسيلها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد خانه

  پاورپوینت در مورد خانه پاورپوینت, پاورپوینت در مورد خانه, خانه, دانلود پاورپوینت در مورد خانه, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد خانه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد ميدان الكتريسيته 40 ص

  تحقیق در مورد ميدان الكتريسيته 40 ص 40, الكتريسيته, تحقیق, تحقیق در مورد ميدان الكتريسيته 40 ص, دانلود تحقیق در مورد ميدان الكتريسيته 40 ص, ص, مورد, ميدان, ميدان الكتريسيته 40 ص رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ميدان…

 • پاورپوینت در مورد كارگاه آموزشي معماري سازمانی

  پاورپوینت در مورد كارگاه آموزشي معماري سازمانی آموزشي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد كارگاه آموزشي معماري نرم‌افزار, دانلود پاورپوینت در مورد كارگاه آموزشي معماري نرم‌افزار, سازمانی, كارگاه, كارگاه آموزشي معماري سازمانی, معماري, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد كارگاه…

 • تحقیق در مورد كالبد شكافي فعاليت مخفيانه خانه‌هاي عفاف در تهران 6 ص

  تحقیق در مورد كالبد شكافي فعاليت مخفيانه خانه‌هاي عفاف در تهران 6 ص 6, تحقیق در مورد كالبد شكافي فعاليت مخفيانه خانه‌هاي عفاف در تهران 6 ص, تهران, خانه‌هاي, دانلود تحقیق در مورد كالبد شكافي فعاليت مخفيانه خانه‌هاي عفاف در…

 • آهار اصلاح

  آهارآهار اصلاحاصلاحدانلود آهار اصلاح رفتن به سایت اصلی آهار اصلاح لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 20 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   1…