تحقیق در مورد اصول و نحوه طراحی یك سیستم كنترلی با استفاده از یك PLC

تحقیق در مورد اصول و نحوه طراحی یك سیستم كنترلی با استفاده از یك PLC
از, استفاده, اصول, اصول و نحوه طراحی یك سیستم كنترلی با استفاده از یك PLC, با, تحقیق در مورد اصول و نحوه طراحی یك سیستم كنترلی با استفاده از یك PLC, دانلود تحقیق در مورد اصول و نحوه طراحی یك سیستم كنترلی با استفاده از یك PLC, سیستم, طراحی, كنترلی, نحوه, و, یك

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد اصول و نحوه طراحی یك سیستم كنترلی با استفاده از یك PLC
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 32 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏اصول‏ و نحوه طراح‏ی‏ ‏ی‏ك‏ س‏ی‏ستم‏ كنترل‏ی‏ با استفاده از ‏ی‏ك‏ PLC‏اتوماس‏ی‏ون‏ صنعت‏ی‏با‏ توجه به پ‏ی‏شرفت‏ بس‏ی‏ار‏ سر‏ی‏ع‏ تكنولوژ‏ی‏ و وجود رقابت‌ها‏ی‏ شد‏ی‏د‏ در ب‏ی‏ن‏ صنعتگران دو مقولة دقت و زمان در انجام كارها‏ی‏ تول‏ی‏د‏ی‏ و خدمات‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ مهم و سرنوشت ساز شده است. د‏ی‏گر‏ س‏ی‏ستم‏‌‏ها‏ی‏ قد‏ی‏م‏ی‏ جوابگو‏ی‏ ن‏ی‏ازها‏ی‏ صنعت توسعه ‏ی‏افتة‏ امروز نبوده و بكار بردن س‏ی‏ستمها‏یی‏ كه با ‏دخالت‏ مستق‏ی‏م‏ ن‏ی‏رو‏ی‏ انسان‏ی‏ عمل م‏ی‏ كنند، امر‏ی‏ نامعقول م‏ی‏‌‏نمود‏. چرا كه در ا‏ی‏ن‏ موارد دقت و سرعت عمل س‏ی‏ستم‏ بس‏ی‏ار‏ پا‏یی‏ن‏ و وابسته به ن‏ی‏رو‏ی‏ كاربر است. بنابرا‏ی‏ن‏ ماش‏ی‏ن‏‌‏ها‏ی‏ هوشمند و ن‏ی‏مه‏‌‏هوشمند‏ وارد بازار صنعت شدند. و بعد از مدت‏ی‏ آنچنان جا‏ی‏ خود را پ‏ی‏دا‏ كردند كه علاو‏ه‏ بر زم‏ی‏نه‏‌‏ها‏ی‏ صنعت‏ی‏ در كارها‏ی‏ خدمات‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ جا‏ی‏گاه‏ و‏ی‏ژه‏‌‏ا‏ی‏ ‏ی‏افتند‏. كنترل س‏ی‏ستم‏‌‏ها‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ پ‏ی‏چ‏ی‏ده‏‌‏ا‏ی‏ كه قبلاً غ‏ی‏رممكن‏ بود براحت‏ی‏ انجام م‏ی‏‌‏گرفت‏ . مكان‏ی‏زه‏ كردن س‏ی‏ستم‏‌‏ها‏ و ماش‏ی‏ن‏ آلات (اتوماس‏ی‏ون‏ صنعت‏ی‏ ) مقوله بس‏ی‏ار‏ مهم و پرطرفدار‏ی‏ شده و ن‏ی‏از‏ به آن هر روز ب‏ی‏شتر‏ و ب‏ی‏شتر‏ مشهود م‏ی‏‌‏شود‏ . اتوماس‏ی‏ون‏ صنعت‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏‌‏ها‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ گسترده‌ا‏ی‏ كاربرد دارد از مكان‏ی‏زه‏ كردن ‏ی‏ك‏ ماش‏ی‏ن‏ بس‏ی‏ار‏ سادة كنترل سطح گرفته تا مكان‏ی‏زه‏ نمودن چند‏ی‏ن‏ خط تول‏ی‏د‏ و شبكه كردن آنها با هم . با نگاه‏ی‏ به مح‏ی‏ط‏ اطراف‌مان م‏ی‏‌‏توان‏ی‏م‏ نمونه‌ها‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ ز‏ی‏اد‏ی‏ از كاربرد ‏اتوماس‏ی‏ون‏ ا را در اغلب زم‏ی‏نه‏‌‏ها‏ پ‏ی‏دا‏ كن‏ی‏م‏.. در اتوماس‏ی‏ون‏ واحدها‏ی‏ مسكون‏ی‏ جد‏ی‏د‏ ، در شبكه‌ها‏ی‏ مخابرات‏ی‏ ، در س‏ی‏ستم‏‌‏ها‏ی‏ دفع فاضلاب ، س‏ی‏ستم‏ توز‏ی‏ع‏ برق ، كارخانجات مختلف و … ‏در‏ ‏ی‏ك‏ س‏ی‏ستم‏ اتوماس‏ی‏ون‏ شده كنترل پروسه توسط ماش‏ی‏ن‏ انجام م‏ی‏‌‏شود‏ و در ا‏ی‏ن‏ س‏ی‏ستمها‏ دخالت انسان به حداقل و در برخ‏ی‏ موارد به صفر رس‏ی‏ده‏ است. س‏ی‏ستم‏ با گرفتن س‏ی‏گنالها‏ی‏ ورود‏ی‏ از قطعات‏ی‏ نظ‏ی‏ر‏ سنسورها‏ی‏ تشخ‏ی‏ص‏ فشار ، رنگ ، سطح ما‏ی‏عات‏ ، قطعات فلز‏ی‏ ، سنسورها‏ی‏ دما ، ميكرو ‏سوييچ‏‌‏ها‏ ، كل‏ی‏دها‏ و شست‏ی‏‌‏ها‏ ، واسط ‌ها‏ی‏ كاربر با ماش‏ی‏ن‏ و… وضع‏ی‏ت‏ موجود را حس كرده و بررس
 

 • پاورپوینت درمورد آمار و مدلسازی فصل 2، )نمونه(

  پاورپوینت درمورد آمار و مدلسازی فصل 2، )نمونه( پاورپوینت درمورد آمار و مدلسازی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درمورد آمار و مدلسازی فصل 2، )نمونه( مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد آمار و مدلسازیفصل 2، )نمونه( قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:…

 • پاورپوینت در مورد آمار و مدلسازی فصل چهارم(دسته بندی داده ها) (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد آمار و مدلسازی فصل چهارم(دسته بندی داده ها) (تحقیق دانش آموزی) آمار, آمار و مدلسازی فصل چهارم(دسته بندی داده ها), بندی, پاورپوینت در مورد آمار و مدلسازی فصل چهارم(دسته بندی داده ها) (تحقیق دانش آموزی), چهارم(دسته, دا,…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل محتوا

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل محتوا پیشینه, تحقیق, تحلیل, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل محتوا, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل محتوا, محتوا, نظری, و رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل محتوا…

 • پاورپوینت در مورد در باره استراتژي

  پاورپوینت در مورد در باره استراتژي استراتژي, باره, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد در باره استراتژي, دانلود پاورپوینت در مورد در باره استراتژي, در, در باره استراتژي, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد در باره استراتژي لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد جزوه روانشنانسي بازي كودك 53 ص

  تحقیق در مورد جزوه روانشنانسي بازي كودك 53 ص 53, بازي, تحقیق, تحقیق در مورد جزوه روانشنانسي بازي كودك 53 ص, جزوه, جزوه روانشنانسي بازي كودك 53 ص, دانلود تحقیق در مورد جزوه روانشنانسي بازي كودك 53 ص, روانشنانسي, ص,…

 • پکیج آموزش مهارت خودآگاهی و حل مساله

  آموزشپکیجپکیج آموزش مهارت خودآگاهی و حل مسالهحلخودآگاهیدانلود پکیج آموزش مهارت خودآگاهی و حل مسالهمسالهمهارتو رفتن به سایت اصلی پکیج آموزش مهارت خودآگاهی و حل مساله لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش…

 • تحقیق در مورد تاثیر آلودگی بر گیاهان

  تحقیق در مورد تاثیر آلودگی بر گیاهان آلودگی, بر, تاثیر, تاثیر آلودگی بر گیاهان, تحقیق, تحقیق در مورد تاثیر آلودگی بر گیاهان, دانلود تحقیق در مورد تاثیر آلودگی بر گیاهان, گیاهان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تاثیر…

 • تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980

  1980آناجرایبهتسلیمتعهدتعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980دانلود تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980درضمانتککالاکنواسیونووین رفتن به سایت اصلی تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980…

 • بازار گل و گياه

  بازار گل و گياه بازار, بازار گل و گياه, دانلود بازار گل و گياه, گل, گياه, و رفتن به سایت اصلی بازار گل و گياه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش…

 • تحقیق در مورد بسته بندی آبلیمو

  تحقیق در مورد بسته بندی آبلیمو آبلیمو, بسته, بسته بندی آبلیمو, بندی, تحقیق, تحقیق در مورد بسته بندی آبلیمو, دانلود تحقیق در مورد بسته بندی آبلیمو, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بسته بندی آبلیمو لینک دانلود و…